Beschrijving:

Deze massage is zeer zacht en wordt gegeven door lichte aanrakingen met de huid.

Het lymfestelsel

Lymfe en Lymfevocht.

Extra weefselvocht dat door l

ymfevaten stroomt = interstitieel vocht

Cellen moeten in vochtig milieu zitten.

* voedingstoffen en zuurstof oplossen voor penetratie cel.

*verzamelplaats afvalstoffen voor transport naar lymfeknopen.

*afvalstoffen woorden door leukocyten onschadelijk gemaakt.

*Aanmaak  afweerstoffen.

Lymfocyten.

Gespecialiseerde cellen die instaan voor verdediging.

*B-lymfocyten ( productie antilichamen )

*T-lymfocyten ( doden cellen die een virus herbergen )

Indicatie voor manuele lymfedrainage

Reumatische aandoeningen ( tendinitis )

Na ongevallen ( bevorderen wondgenezing )

Huidziektes

Oedemen

Algemene Versterking na operatie en of infecties

Lymfeklieren of lymfeknopen

* Tussenstations in lymfevaten

*Concentraties van lymfeknopen in het lichaam

Hals, Oksels, Lies, Borstkas, Buikholte, Knieholte

*Opslagplaats

*Filterstation